0040 265 538 601 hodac@cjmures.ro

1.Termenul legal de solutionare a cererilor pentru eliberarea actelor de identitate este de pana la 30 zile, aceasta putand fii prelungit cu cel mult 15 zile de seful serviciului, pentru situatii deosebite in care se impun verificari complexe;

2. Termenul efectiv de solutionare a cererilor de eliberare a actelor de identitate depuse la Hodac este de 7-10 zile;

3.Reducerea termenului pentru producerea CI este posibila, in situatii motivate prezentate in audienta sefului serviciului, sens in care va depune o cerere in acest scop, potivit modelului prezentat in anexa